Meesterteken: CMP

Boven ons logo staan de drie initialen CMP. De drie initialen hebben een grote betekenis voor onze familie. Dit is het meester teken van de familie van Moorsel wat terug gaat tot in jaar 1825. 

C = Cornelis
M= V en M; van Moorsel
P = Peter

In onze familie is het gebruikelijk dat elke oudste zoon de naam van zijn grootvader krijgt. Cornelis zijn zoon heet Peter en zijn zoon heet weer Cornelis en zo verder. Cornelis van Moorsel onze overgrootvader 1892-1962 was een beroemd architect en heeft veel bekende gebouwen ontworpen. In die tijd verstuurde hij zijn brieven voorzien van een lakstempel. De lakstempel CMP was toen ook al zijn meesterteken.

Tot op de dag van vandaag wordt dit meester teken geslagen in onze sieraden. Het geeft aan dat het sieraad is vervaardigd door een Meester Goudsmid. Vanwege de lange geschiedenis van ons Meester-Teken kan dit doorgegeven worden van generatie op generatie.

Mastersign: CMP

Above our logo are the three initials CMP. The three initials have a great significance for our family. This is the mastersign of the Van Moorsel family which dates back to 1825.

C = Cornelis
M = V and M; van Moorsel
P = Peter

In our family it is common that each eldest son is named after his grandfather. Cornelis his son called Peter and his son Cornelis, and so on. Cornelis van Moorsel 1892-1962 our great-grandfather was a famous architect and has designed many famous buildings. At that time he sent his letters equipped with a wax stamp. The lax CMP temple was even though his mastersign.

Until today this mastercharacter is stamped in our jewelry. It indicates that the ornament was made by a Master Goldsmith. Because of the long history of our Master Mark can be passed it from generation to generation.